13 Ağustos 2007

Doktora Tezi..

SAHNE 1 :
Bir tavşan önüne bir daktilo almış, tak tuk tak tuk
bir şeyler yazıyor.Oradan geçen bir tilki:
—Hey tavşan ne yazıyorsun?
—Doktora tezimi yazıyorum.
—Ha öyle mi, çok güzel ne hakkında?
—Tavşanların tilkileri nasıl yedikleri hakkında.
—Yok, canım olur mu öyle şey hiç tavşanlar tilki yerler mi?
—Olur, canım gel istersen sana ispat edeyim.
Beraberce tavşanın yuvasına girerler biraz sonra tavşan tek başına çıkar ve yine daktilosunun başına geçer tak tuk bir şeyler yazmaya devam eder.
Daha sonra oradan geçen bir kurt tavşanı görür.
—Hey tavşan ne yazıyorsun?
—Doktora tezimi.
—Ne hakkında?
—Tavşanların kurtları yemesi hakkında.
—Yayınlamayı düşünmüyorsun herhalde buna kim inanır.
—Doğru olmaz mı gel istersen göstereyim.
Yine beraberce yuvaya girerler tavsan biraz sonra tek
başına dışarı çıkar.


SAHNE 2:
Tavşanın yuvasının içi. Bir köşede tilkinin kemikleri, Bir köşede kurdun kemikleri. Diğer tarafta bir aslan kürdanla dişlerini temizliyor.
SONUÇ VE ANAFİKİR :
Doktora tezi yapmak için tezin önemi yoktur, konunun da önemi yoktur. Önemli olan,

tez danışmanınındır!!....

Hiç yorum yok:

Add to Google Reader or Homepage  Subscribe in a reader Powered by FeedBurner EkleBunu Sosyal paylaşım Butonu Subscribe with Bloglines Blog Directory Crude Humor Blogs - BlogCatalog Blog Directory Subscribe in NewsGator Online Add to The Free Dictionary

EL SANAT OUR BEAUTIFUL HOUSE&GARDEN

Information

Fıkra Sevenlere.. - Blogged Blog Directory - OnToplist.com

İzleyiciler

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails