11 Ağustos 2007

Boru..

Fizikçi, Matematikçi, Kimyacı, Biyolog, Jeolog ve Antropolog’dan oluşan bir heyet bir
araştırma için arazide bulunmaktadır. Birden yağmur bastırır. Hemen yakındaki bir arazi
evine sığınırlar.
Ev sahibi bunlara bir şeyler ikram etmek için biraz ayrılır. Hepsinin dikkati soba üzerinde

toplanır. Soba yerden 1 m. kadar yukarda, altındaki dizili taşların üzerindedir. Sobanın niçin
böyle kurulmuş olabileceğine dair bir tartışma başlar.
Kimyacı, "adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş, böylece daha kolay

yakmayı amaçlamış" der.
Fizikçi, "adam sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla odanın daha kısa sürede ısınmasını

sağlamak istemiş".
Biyolog,” adam sobayı yükselterek, oda da mikro klima ortamı sağlamayı amaçlamıştır".
Jeolog, "burası tektonik hareketlilik bölgesi olduğundan herhangi bir deprem anında sobanın

taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın olasılığını azaltmayı amaçlamış".
Matematikçi, "sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş, böylece de odanın düzgün bir

şekilde ısınmasını sağlamış".
Antropolog, "adam ilkel topluluklarda görülen ateşe tapmanın daha hafif biçimi olan ateşe

saygı nedeniyle sobayı yukarıya kurmuş" der.
Bu sırada ev sahibi içeri girer ve ona sobanın yukarda olmasının nedenini sorarlar., Adam

cevap verir:
- "Boru yetmedi."

Hiç yorum yok:

Add to Google Reader or Homepage  Subscribe in a reader Powered by FeedBurner EkleBunu Sosyal paylaşım Butonu Subscribe with Bloglines Blog Directory Crude Humor Blogs - BlogCatalog Blog Directory Subscribe in NewsGator Online Add to The Free Dictionary

EL SANAT OUR BEAUTIFUL HOUSE&GARDEN

Information

Fıkra Sevenlere.. - Blogged Blog Directory - OnToplist.com

İzleyiciler

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails